Punë të shtuara së fundmi në Shqipëri

Trading Systems Support Analyst

QA Engineer

QA Engineer

Trading Systems Support Analyst

Ruby on Rails Engineer

Senior PHP Developer

OpenLink Developer

Senior C# Developer

C# .NET Senior Software Engineer

Senior Java Developer

Senior C# Developer

Albanian into English Medical Translators

Front-End Web Developer

Senior Developer

Senior Java Developer

Senior Radio Access Engineer

Senior Java Developer

Operations&Logistics Manager

Senior Data Analyst / Developer

Programme Manager

Experts in Albania: media literacy, training, education, journalism, fact-checking, and social sciences

Senior Java Developer

Customer Support German

Gaming Support German

Quality Assurance QA Automation Engineer

Software Engineering Manager

Senior WordPress Engineer

Backend Engineer

Senior Network Security Engineer

Senior iOS Developer

Traffic Controller Remote

Gaming Support German

Database Architect & Developer

Gaming Support German / Deutsch

Planet e anëtarësimit

Basic Plan

Një tarifë kohore për një listë të theksuar në rezultatet e kërkimit.

$50/ dita
Karakteristikat e Planit Themelor
  • 1 Renditja
  • 1 Dukshmëria ditore
  • Theksuar në rezultatet e kërkimit
Bleni Tani