Qëllimi ynë është i thjeshtë

Lidhni punë të shkëlqyera dhe kandidatë të mahnitshëm

Fillo

Kontaktoni

MNK Group SA
Rue Maurice 3,
1204 Geneva
Switzerland
CHE-378.257.584
t. +41 43 505 15 82